Sådan opsætter du løntillæg for din virksomhed

Denne artikel er gældende for kontoejeren og administratorer, da det kun er disse brugertyper, som har adgang til kontoens indstillinger. Superbrugere med rettigheder til at se og eksportere løn kan køre løn via Timer & løn, men de kan ikke tilgå lønindstillingerne.

Skal dine medarbejdere have løntillæg på helligdage, i weekenderne eller måske om aftenen? Så kan du hurtigt og nemt sætte det op inde i Smartplan. Det gør du inde i "Indstillinger" -> "Smartplan Indstillinger" -> "Løn". Her kan du tilføje medarbejdernes løntillæg under "Specielle løntillæg for din virksomhed".


For at komme i gang med at opsætte et tillæg skal du blot klikke på "Tilføj Løntillæg", og så har du mulighed for at udfylde alle de informationer, der skal tilknyttes tillægget:

Navn på løntillæg:

Hvert tillæg skal du give et navn. Det kan eksempelvis være "Aftentillæg", "Helligdagstillæg", "Weekendtillæg". Du vælger selv det navn, som kan hjælpe dig med at få det bedste overblik.


Tillægget skal gælde for:

Derudover skal du vælge, hvornår tillægget skal gælde. Skal det kun gælde på bestemte ugedage? Alle ugedage? Eller måske kun nogle helligdage? Du klikker blot på de dage, du ønsker.


Tillægget skal gælde for medarbejdere:

Måske er det alle dine medarbejdere, som skal have tillægget udbetalt, eller måske er det kun nogle af dem. Det er hurtigt og nemt for dig at vælge, hvem der skal have de forskellige løntillæg


Hvilke jobtyper skal have tillægget:

Ligesom du kan vælge at tildele nogle medarbejdere et tillæg, kan du også lave denne opdeling med jobtyper. Måske skal dine medarbejdere kun modtage et tillæg, hvis de arbejder med en bestemt jobtype? I så fald vælger du blot de jobtyper, som skal have løntillægget udbetalt.


Angiv tidsrum på dagen(e) for tillægget:

Du skal også angive, hvornår på dagen tillægget skal gælde. Hvis løntillægget skal udbetales hele dagen, skriver du blot "00:00-24:00". Men du kan også sagtens angive et andet tidsrum, hvis tillægget kun skal gælde noget af dagen.

Timesats for tillæg:

Her kan du definere værdien af det tillæg, der skal lægges oveni medarbejderens almindelige timeløn. Her kan du både vælge en specifik timesats eller angive en procentdel af den ordinære løn. Vælger du en procentdel, udregner Smartplan tillægget ud fra den løntype, medarbejderen har.

Har du oprettet forskellige lønsatser afhængigt af, hvilken jobtype en given vagt har, vil tillægget altid udregnes efter den lønsats, som medarbejderen har på den specifikke vagt.


Angiv løntype:

For hvert løntillæg kan du vælge at angive en løntype. Det er den kode, som løntillægget har ovre i jeres lønsystem. Det er denne løntype, som gør, at systemet kan forbinde informationerne fra Smartplan med de informationer, I har opsat i lønsystemet, så det er vigtigt, at disse stemmer overens. Dog kan du også vælge at lade være med at udfylde løntypen og blot udfylde timesatsen. Så kobler Smartplan det automatisk sammen, når du kører løn til dit lønsystem.


Kører du løn til Excel, vælger du selv, hvad du vil udfylde som løntype (hvis du vil udfylde den), da filen ikke skal indlæses videre over i et andet system.


Har du brug for yderligere hjælp til, hvordan du kører løn fra Smartplan, vil vi anbefale dig at tage et kig i disse guides:

Besvarede dette dit spørgsmål? Tak for din feedback Der opstod et problem med at gemme din feedback. Prøv igen senere.